Untitled Document

Hóa chất xét nghiệm


Tên hóa chất Đơn vị tính Quy cách Hãng sản xuất
Hóa chất cho máy huyết học XP/XS/XT Sysmex
Cell pack 20L Thùng 1x20L Sysmex
Stromatolyser WH Thùng 1x500mL Sysmex
Stromatolyser-FB 5L Thùng 1x5L Sysmex
Stromatolyser-4DL 5L Thùng 1x5L Sysmex
Stromatolyser-4DS Hộp 3x42mL Sysmex
Sulfolyser 5L Thùng 1x5L Sysmex
Retsearch II1L Hộp 1x1L Sysmex
Cell clean 1x50ml Lọ 1x50mL Sysmex
Hóa chất cho máy huyết học XN Series- Sysmex
Cellpack DCL Thùng 1x20L Sysmex
Lysercell WNR Thùng  2x4L  Sysmex
Flourocell WNR Lọ  2x 82mL  Sysmex
Lysercell WDF Thùng  2x4L  Sysmex
Flourocell WDF Lọ  2 x 42mL  Sysmex
CELLPACK DFL Thùng  2 x 1.5L  Sysmex
Flourocell RET Lọ  2 x 12mL  Sysmex
Hóa chất cho máy đông máu- Sysmex
Test PT      
Thromborel S Hộp 10x4ml Siemens
 Test APTT      
 Actin FS  Hộp  10x2ml  Siemens
 Calcium chloride Solution  Hộp  10x15ml  Siemens
       
       


         Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa

Catalog Number

Description

Configuration

HT-A102-120

Acid Phosphatase Reagent Set

Reagent 1: 10 x 10ml, L-Tartrate: 1 x 5ml, Acetate Buffer 15ml

HT-A203-125

Albumin Reagent Set

Reagent 1: 1 x 125ml, 1 x STD

HT-A203-500

Albumin Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, 1 x STD

HT-A104-150

Alcohol Reagent Set

Alcohol Lyophilized: 10 x 15 ml, 1 x STD

HT-A205-120

Alkaline Phosphatase Reagent Set

Reagent 1: 1 x 100ml, Reagent 2: 1 x 20ml

HT-A205-240

Alkaline Phosphatase Reagent Set

Reagent 1: 2 x 100ml, Reagent 2: 2 x 20ml

HT-A205-600

Alkaline Phosphatase Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, Reagent 2: 1 x 100ml

HT-A107-85

Ammonia Reagent Set

Substrate: 10 x 6.5ml, Enzyme: 10 x 2ml, 1 x STD

HT-A100-CTL

Ammonia/Alcohol Controls Set

Level 1: 1 x 5ml, Level 2: 1 x 5ml

HT-A206-120

ALT, Alanine aminotransferase (GPT), Reagent set

Reagent 1: 1 x 100ml, Reagent 2: 1 x 20ml

HT-A206-240

ALT, Alanine aminotransferase (GPT), Reagent set

Reagent 1: 2 x 100ml, Reagent 2: 2 x 20ml

HT-A206-600

ALT, Alanine aminotransferase (GPT), Reagent set

Reagent 1: 1 x 500ml, Reagent 2: 1 x 100ml

HT-A208-125

Amylase Reagent Set

Reagent 1: 1x 125ml

HT-A208-500

Amylase Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml

HT-A209-120

AST Aspartate Aminotransferase (GOT) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 100ml, Reagent 2: 1 x 20ml

HT-A209-240

AST Aspartate Aminotransferase (GOT) Reagent Set

Reagent 1: 2 x 100ml, Reagent 2: 2 x 20ml

HT-A209-600

AST Aspartate Aminotransferase (GOT) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, Reagent 2: 1 x 100ml

HT-B211-275

Bilirubin Direct (auto) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 250ml, Direct Bilirubin Reagent 2: 1 x 25ml, Calibrator: 3ml

HT-B211-550

Bilirubin Direct (auto) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, Direct Bilirubin Reagent 2: 1 x 50ml, Calibrator: 2 x 3ml

HT-B212-275

Bilirubin Direct (semi-auto) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 250ml, Direct Bilirubin Reagent 2: 1 x 25ml, Calibrator: 3ml

HT-B212-550

Bilirubin Direct (semi-auto) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, Direct Bilirubin Reagent 2: 1 x 50ml, Calibrator: 2 x 3ml

HT-B213-275

Bilirubin Total (auto) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 250ml, Bilirubin Nitrite Reagent: 1 x 25ml, Calibrator: 1 x 3ml

HT-B213-550

Bilirubin Total (auto) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, Bilirubin Nitrite Reagent: 1 x 50ml, Calibrator: 2 x 3ml

HT-B214-275

Bilirubin Total (semi-auto) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 250ml, Bilirubin Nitrite Reagent: 1 x 25ml, Calibrator: 1 x 3ml

HT-B214-550

Bilirubin Total (semi-auto) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, Bilirubin Nitrite Reagent: 1 x 50ml, Calibrator: 2 x 3ml

HT-B253-150

Urea Nitrogen (BUN) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 125ml, Reagent 2: 1 x 25ml,Standard: 1 x 5ml

HT-B253-600

Urea Nitrogen (BUN) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, Reagent 2: 1 x 100ml, Standard: 1 x 5ml

HT-C1000-CAL

Chemistry Multi-Calibrator Set

10 x 5ml

HT-C100-CTL

Chemistry Control Set

Level 1: 10 x 5ml, Level 2: 10 x 5ml

HT-C1122-40

C-reactive protein (CRP) HS Reagent Set

Reagent 1: 1 x 20ml, Reagent 2: 1 x 20m

HT-C1122-100

C-reactive protein (CRP) HS Reagent Set

Reagent 1: 1 x 50ml, Reagent 2: 1 x 50ml

HT-C1122-CTL

C-reactive protein (CRP) HS Control Set

6 x 3ml

HT-C1122-STD

C-reactive protein (CRP) HS Standard Set

5 x 2ml STD

HT-C120-120

CO2 Reagent Set

Reagent 1: 1 x 120ml, 1 x STD

HT-C120-240

CO2 Reagent Set

Reagent 1: 2 x 120ml, 1 x STD

HT-C124-65

Creatinine Kinase-MB Reagent Set

Reagent 1: 10 x 6.5ml

HT-C124-150

Creatinine Kinase-MB Reagent Set

Reagent 1: 10 x 15ml

HT-C124-CTL

Creatine Kinase-MB Controls

4 x 3ml

HT-C215-125

Calcium Arsenazo Reagent Set

Reagent 1: 1 x 125ml, 1 x STD

HT-C215-500

Calcium Arsenazo Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, 1 x STD

HT-C216-250

Calcium Reagent Set

Reagent 1: 1 x 125ml, Reagent 2: 1 x 125ml, 1x STD

HT-C217-125

Chloride Reagent Set

Reagent 1: 1 x 125ml, 1 x STD

HT-C217-500

Chloride Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, 1 x STD

HT-C218-125

Cholesterol Reagent Set

Reagent 1: 125ml, 1 x STD

HT-C218-250

Cholesterol Reagent Set

Reagent 1: 2 x 125ml, 1 x STD

HT-C218-500

Cholesterol Reagent Set

Reagent 1: 500ml, 1 x STD

HT-C223-120

Creatinine Kinase (CK) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 100ml, Reagent 2: 1 x 20ml

HT-C223-600

Creatinine Kinase (CK) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, Reagent 2: 1 x 100ml

HT-C225-250

Creatinine Reagent Set

Reagent 1: 1 x 125ml, Reagent 2: 1 x 125ml, 1x STD

HT-C225-500

Creatinine Reagent Set

Picric Acid: 1 x 250ml, Color Buffer: 1 x 250ml, 1 x STD

HT-D100-CTL

Direct HDL/LDL Control Set

4 x 3ml

HT-F126-110

Fructosamine Reagent Set

Reagent 10x11ml, Buffer 1 x 120ml, Calibrator 1 x 2ml

HT-F126-CTL

Fructosamine Control Set

6x2 ml

HT-G130-40

Glycohemoglobin Reagent Set

Resin: 1 x 120ml, Lysing: 1 x 30ml, 1 x STD, 40x Separators

HT-G130-80

Glycohemoglobin Reagent Set

Resin: 1 x 120ml, Lysing: 1 x 30ml, 1 x STD, 80 x Separators

HT-G130-CTL

Glycohemoglobin Control Set

2 x 1ml

HT-G131-40

Glycosylated hemoglobin (HbA1c) Reagent Set

Latex: 30ml, Buffer: 9.5ml, Antibody: .5ml, Lyse Reagent: 125ml

HT-G131-120

Glycosylated hemoglobin (HbA1c) Reagent Set

Latex: 90ml, Buffer: 28.5ml, Antibody: 1.5ml, Lyse Reagent: 500ml

HT-G131-CTL

Hemoglobin A1c Control Set

4 x 0.5ml

HT-G131-STD

Glycosylated hemoglobin (HbA1c) Standard

4 x 0.5ml

HT-G227-120

Gamma-glutamyl transferase (GGT) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 100ml, Reagent 2: 1 x 20ml

HT-G227-600

Gamma-glutamyl transferase (GGT) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, Reagent 2: 1 x 100ml

HT-G242-125

Glucose Oxidase Reagent Set

Reagent 1: 1 x 125ml, 1 x STD

HT-G242-500

Glucose Oxidase Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, 1 x STD

HT-H232-120

Hemoglobin Reagent Set

Reagent 1: 120ml, 1 x STD

HT-H232-240

Hemoglobin Reagent Set

Reagent 1: 2 x 120ml, 1 x STD

HT-H233-40

High-density lipoprotein (HDL) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 30ml, Reagent 2: 10ml, Calibrator: 1 x 3ml

HT-H233-80

High-density lipoprotein (HDL) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 60ml, Reagent 2: 20ml, Calibrator: 1 x 3ml

HT-H233-320

High-density lipoprotein (HDL) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 240ml, Reagent 2: 80ml, Calibrator: 1 x 3ml

HT-I234-110

Iron (semi-auto) Reagent Set

Iron Buffer: 1 x 100ml, Color Reagent: 1 x 10ml, 1 x STD

HT-I234-550

Iron (semi-auto) Reagent Set

Iron Buffer: 1 x 500ml, Color Reagent: 1 x 50ml, Standard: 2 x 5ml

HT-I235-110

Iron (auto) Reagent Set

Iron Buffer: 1 x 100ml, Color Reagent: 1 x 10ml, 1 x STD

HT-I235-550

Iron (auto) Reagent Set

Iron Buffer: 1 x 500ml, Color Reagent: 1 x 50ml, Standard: 2 x 5ml

HT-L137-50

Lactate Reagent Set

Reagent 1: 1x30ml, Reagent 2: 1 x 20ml, 1 x STD

HT-L155-70

Lipase Reagent Set

Substrate: 4 x 10ml, Substrate Buffer: 2 x 21ml, Color Activator: 1 x 14ml, 1 x STD

HT-L236-120

Lactate dehydrohenase (LDH-L) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 100ml, Reagent 2: 20ml

HT-L236-600

Lactate dehydrohenase (LDH-L) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, Reagent 2: 100ml

HT-L240-40

Low-density lipoprotein (LDL) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 30ml, Reagent 2: 1 x 10ml, Calibrator: 1 x 3ml

HT-L240-80

Low-density lipoprotein (LDL) Reagent Set

Reagent 1:1 x 60ml, Reagent 2: 1 x 20ml, Calibrator: 1 x 3ml

HT-L240-320

Low-density lipoprotein (LDL) Reagent Set

Reagent 1: 1 x 240ml, Reagent 2: 1 x 80ml, Calibrator: 1 x 3ml

HT-M142-100

Microalbumin Reagent Set

4x20 ml, 2x10 ml

HT-M142-CTL

Microalbumin Control Set

6x7ml

HT-M142-STD

Microalbumin Standard Set

6x1ml

HT-M241-110

Magnesium Reagent Set

Reagent 1: 1 x 100ml, Reagent 2: 1 x 10ml, 1 x STD

HT-M241-550

Magnesium Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, Reagent 2: 1 x 50ml, 1 x STD

HT-P244-125

Phosphorous Reagent Set

Reagent 1: 1 x 125ml, 1 x STD

HT-P244-500

Phosphorous Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, 1 x STD

HT-P245-125

Potassium Reagent Set

Reagent 1: 1 x 125ml, 1 x STD

HT-S248-250S

Sodium (semi-auto) Reagent Set

Sodium Filtrate: 1 x 125ml, Sodium Acid: 1 x 125ml, Sodium Color: 1 x 6ml, 1 x STD

HT-T150-60

Total Iron binding capacity (TIBC) Reagent Set

Iron Buffer: 2 x 75ml, UIBC Buffer: 1 x 120ml, Iron Color: 1 x 15ml, Standard: 2 x 30ml

HT-T251-125

Total Protein Reagent Set

Reagent 1: 1 x 125ml, 1 x STD

HT-T251-500

Total Protein Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, 1 x STD

HT-T252-125

Triglycerides Reagent Set

Reagent 1: 1 x 125ml, 1 x STD

HT-T252-500

Triglycerides Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, Standard: 1 x 5ml

HT-U254-125

Uric Acid Reagent Set

Reagent 1: 1 x 125ml, 1 x STD

HT-U254-500

Uric Acid Reagent Set

Reagent 1: 1 x 500ml, 1 x STD