Untitled Document

Máy phân tích đông máu tự động CA1500

Máy phân tích đông máu tự động CA1500 Series

Hãng sản xuất SYSMEX- Nhật Bản

Tổng quan

CA1500 Là máy phân tích đông máu tự động hoàn toàn, có thể phân tích ngẫu nhiên, đồng thời 15 thông số , 

với phần mềm cho việc giám sát, điều khiển và hiển thị dữ liệu tinh vi.

Đặc tính

Có khả năng phân tích 120test/h đối với thông số PT.

Có khả năng phân tích ngẫu nhiên 15 thông số, và chạy đồng thời đường cong chuẩn, chạy chuẩn QC và phân tích mẫu.

Hệ thống quản lý hóa chất với Barcode reader( khối này tùy chọn).

Có thể chạy cả mẫu đóng và mẫu mở (tùy chọn).

Có chức năng tự động pha loãng và phân tích lại, chạy reflex test.

Có khả năng chạy mẫu khẩn cấp (cung cấp 5 vị trí chạy mẫu khẩn cấp STAT).

Có chế độ phân tích đa pha loãng.

Có thể lập trình giao dức cho mỗi test (lên đến 25 t tham số).

Có chức năng mở rộng QC

Có thể sử dụng bộ chuyển mẫu liên tục với mức độ tự động hóa cao.


Thông số kỹ thuật

Nguyên lý Cục đông : Sử dụng phương pháp tán xạ ánh sáng và phát hiện phần trăm điểm cuối.
Soi màu : Sử dụng thiết bị đo màu
Miễn dịch: Sử dụng phương pháp đo độ đậm đặc của hỗn hợp của hóa chất và plasma
Các thông số Cục đông: PT, APTT, Fbg, TT, TTO, NT , Batroxobin Time, LA1/LA2, Extrinsic Factors (II,V,VII,X), Intrinsic Factors (VIII,IX,XI,XII), Protein C Activity, Protein S Activity, ProC Global, APCr
Soi màu: AT-III, PLG, APL, PC, Heparin Anti-Xa, PAI, C1 Inhibitor
Miến dịch: D-Dimer, FDP(Plasma), vWFAg
Tốc độ Tối đa: xấp xỉ 120test/h
Số vị trí đặt hóa chất 20 giếng đặt hóa chất và 14 giếng đặt chất điều chỉnh; nhiệt độ được giữ ở 15 độ C
Sức chứa mẫu 50 mẫu (10 mẫu/rack x 5 racks)
Số lượng ống phản ứng Sức chứa 300 ống (được cung cấp tự động từ 1 phễu bên trong máy)
Kim hút mẫu Kim hút mẫu có cảm biến phát hiện bề mặt chất lỏng để xác định lượng mẫu cần hút
Chạy chuẩn 2 chế độ X-control và L-J control
540 điểm dữ liệu x 20 files x 25 thông số lưu trong bộ nhớ
Lưu trữ dữ liệu 1,000 mẫu (15000test) cùng với đường cong đông máu được lưu trong bộ nhớ
Đầu ra máy in Máy in đồ họa hoặc in dữ liệu (là tùy chọn)
                                        
Công ty TNHH thiết bị và dich vụ công nghệ cao Ngọc Mỹ

Điện thoại:  04. 3640. 7418           04.3640.7387

Liên hệ

Email

0904.321.340 (Ms Thơ)

ngocmy.pmtho@gmail.com

0902.249.566 (Mr Huệ)

ngocmy.phunghue@gmail.com

0972.249.366 (Mr Nghĩa) ngocmy.nghia@gmail.com