Untitled Document

Phụ kiện dao mổ điện


Bàn đạp chân 2 chức năng cắt-cầm máu

Biclamp
                  

  Kẹp lưỡng cực Tấm điện cực trung tính dùng 1 lần


Tay dao đơn cực- Lưỡi dao