Hội nghị tổ chức ghép tạng quốc tế lần thứ 26 tại Hong Kong

Hội nghị ghép tạng thế giới được tổ chức ghép tạng quốc tế vừa được tổ chức lần thứ 26 từ ngày 18-23/08/2016 tại HongKong (gọi tắt là TTS26).
Với sự tham gia của các bác sỹ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép tạng trên toàn thế giới, nhiều báo cáo khoa học quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng đã được trình bày trong hội nghị.  
Với tư cách là nhà phân phối độc quyền cho các sản phẩm bảo quản tạng nổi tiếng, đại diện công ty Ngọc Mỹ đã tham dự hội nghị để hoàn thành sứ mênh không ngừng học hỏi, trau dồi các kiến thức để đóng góp một phần nhỏ cho sự phát triển của lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam.

Bài Viết Khác

Liên Hệ Mua Thiết Bị