TECHNOLOGY WITHOUT BOUNDARIES

TAY DAO HÀN MẠCH

Rất Nhiều người dùng của chúng tôi đánh giá cao khả năng niêm phong các mạch máu lên tới 7mm và bó cơ ( Hàn mạch). Đó là bởi vì công nghệ hàn mạch của ERBE cung cấp rất tin cậy – trong phẫu thuật mở và trong các thủ tục nội soi. Trong tiết niệu, phụ khoa, và nói chung và phẫu thuật nội tạng, các mạch có thể được niêm phong. Ngoài các chế độ BiClamp và thermoSEAL, Erbe cũng cung cấp một loạt các dụng cụ hàn mạch máu như: Bisison – hàn mạch máu kèm cắt, Biclamp – dụng cụ hàn mạch máu nhiều lần chi phí thấp…. Tất cả các dụng cụ đều đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, chắc chắn và bền bỉ.

Rất Nhiều người dùng của chúng tôi đánh giá cao khả năng niêm phong các mạch máu lên tới 7mm và bó cơ ( Hàn mạch). Đó là bởi vì công nghệ hàn mạch của ERBE cung cấp rất tin cậy – trong phẫu thuật mở và trong các thủ tục nội soi. Trong tiết niệu, phụ khoa, và nói chung và phẫu thuật nội tạng, các mạch có thể được niêm phong. Ngoài các chế độ BiClamp và thermoSEAL, Erbe cũng cung cấp một loạt các dụng cụ hàn mạch máu như: Bisison – hàn mạch máu kèm cắt, Biclamp – dụng cụ hàn mạch máu nhiều lần chi phí thấp…. Tất cả các dụng cụ đều đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, chắc chắn và bền bỉ.

Hãy để lại thông tin liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhé